Od prvního setkání začneme pracovat na změně Vašeho života!

Jmenuji se Martina, jsem osobní kouč a hned na začátek vám chci nastínit, jakým stylem pracuji. Je to důležité, protože nám to ušetří čas i zbytečná zklamání.

Hledáte-li služby osobního kouče, pak se pravděpodobně nacházíte v některé z těchto situací:

  • cítíte nutkání něco ve svém životě změnit, ale nevíte přesně co,
  • víte, co přesně byste chtěli změnit, ale nevíte jak,
  • tušíte, jak vytyčené změny dosáhnout, ale z nějakého důvodu (strach, stereotyp...) jste ještě nezačali,
  • už na změně svého života pracujete, ale nedaří se vám to tak, jak byste si přáli.

Souhlasí? Výborně! Otevřeně vám musím říct, že se mi nejlépe pracuje s těmi klienty, kteří se v téhle posloupnosti nacházejí co nejdál. Má zkušenost ukazuje, že nejlepších výsledků dosahuji s těmi lidmi, kteří vědí, co chtějí, a za mnou přicházejí jen kvůli tomu "malému" technickému detailu, jak toho dosáhnout, respektive jak překonat překážky, které jim stojí v cestě. Mými klientkami jsou nejčastěji ženy a nejraději jsem, když hned po úvodním seznámení začneme pracovat. Když hned podnikáme konkrétní kroky k dosažení cílů mých klientek a já jim pomáhám překonávat překážky, strach a pochyby.

Tím nechci říct, že pokud jste muž a nevíte, co vlastně od koučinku chcete, nemůže naše spolupráce fungovat. Chci ale být upřímná a neslibovat modré z nebe. Líbí se vám můj styl? Tak pojďme začít!


Somatické koučování jako mimořádně efektivní metoda pro životní změnu

V mém koučinkovém stylu se odráží celá řada vlivů, vlastně se v něm odráží celý můj život. Třeba to, že jsem mnoho let strávila prací s lidmi. Že jsem jedním z mála registrovaných praktiků Bachovy květové terapie v České republice. A také to, že jsem absolvovala výcvik somatického koučinku v pražském centru Pod křídly.

Somatické koučování vychází z unikátního přístupu ke klientovi. Zatímco většina koučů se zaměřuje takřka výhradně na myšlenky a představy klienta, somatický kouč si všímá také emocí a jejich manifestace v tělesných projevech. Tím se může velmi rychle dostat k těm skutečně základním momentům, které utvářejí život klienta, a zaměřit se v práci s ním na to opravdu podstatné. Tahle metoda se mi líbí jednak proto, že neredukuje člověka na tělo, nebo mysl, ale přistupuje k němu jako k jednotě obojího. A také proto, že díky tomu dosahuje skvělých výsledků.

Víc informací o somatickém koučinku

Jak je to s cenou koučinku

Jedno koučovací sezení u mě trvá 70 minut a jeho základní cena je 1.100 Kč. Poskytuji však řadu slev, jednak při objednávce většího počtu setkání, jednak pro ženy na rodičovské dovolené nebo studenty. V každém případě vždy před začátkem koučinku dělám se zájemci půl hodinové "oťukávací" setkání zdarma, na němž si ujasníme, zda si vzájemně sedíme a chceme spolu pracovat.

 

AKTUALITY

Omlouvám se, momentálně nepřibírám další klienty do koučování.

 

Něco o mém koučinkovém stylu aneb Osobní koučink podle Martiny

Různých koučinkových druhů a směrů dnes existuje nepočítaně. A aby toho nebylo málo, dokonce i každý jednotlivý kouč na to jde vždy do určité míry po svém. Takže koučinkových stylů je na světě minimálně tolik, kolik je na něm koučů.

I já mám určitý styl a myslím, že bude dobře, abych vás s ním alespoň v obrysech seznámila. Má to několik důvodů. Ten první souvisí s tím, že stejně jako jsou různí koučové, jsou i různí lidé. A různí lidé preferují různé věci, různé přístupy, sedne jim každému něco jiného. Pokud by někomu moje pojetí koučinku vyloženě vadilo, bude určitě lepší, když se to dozví teď, než aby to zjistil až na prvním sezení. Někomu jinému se zas možná můj přístup zalíbí natolik, že se rozhodne zahájit koučink a rozvine se zajímavá spolupráce.

Druhým důvodem je fakt, že koučink může fungovat jen tehdy, pokud mezi koučem a klientem panuje vzájemná důvěra. Proto chci, abyste měli možnost dozvědět se něco o mně a mém koučování ještě před tím, než přijdete. Abyste věděli, že nic neskrývám, a tušili jste, co vás čeká. Všechno pak půjde rychleji a výsledky budou o to lepší.

Jak jsem se naučila nebát se a věřit sama sobě, i když mi to moje osobnostní vlastnosti zrovna dvakrát neusnadňovaly

Něco vám na sebe prozradím. Ačkoli jsem 8 let učila na víceletém gymnáziu, ačkoli jsem procestovala desítky zemí 4 kontinentů, ačkoli jsem rok strávila mezi cizími lidmi v Itálii, abych se naučila jazyk, a vůbec podnikala mnoho věcí, o nichž byste řekli, že je může dělat jen někdo velmi suverénní a extrovertní, ve svém jádru jsem introvert. A velká část mého životního příběhu je dosahování cílů i navzdory limitům, které mi do cesty staví moje osobnost. Překonáváním vnitřních strachů, obav i předsudků se posouvám dál a stále znova zažívám radost z hledání, životních změn, vzrušujících cest a někdy i splněných snů.

Proč vám to říkám? Protože koučink je vlastně něco velmi podobného. Také během koučinku budeme hledat způsoby, jakými můžete změnit svůj život, jak překonat obavy a překážky, které vám brání hnout se z místa. Mám pro vás přitom tři zprávy. Jednu špatnou a dvě dobré. Začnu tou špatnou.

Zpráva číslo 1: Nestačí jen chtít. Musíte i věřit!

Možná jste někdy (stejně jako já) přemýšleli nad tím, zda ten slavný výrok z Coehlova Alchymisty "Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit" není trošičku přitažený za vlasy. A zda v něm vlastně není i určitý rozpor. Ono chtít člověk může ledacos. Třeba vyhrát superjackpot v loterii nebo být věčně mladý. Ale přestože to budete chtít sebevíc, pravděpodobnost, že se vám splní první přání, je jedna ku čtrnácti milionům, a to druhé se vám s nejvyšší pravděpodobností nesplní nikdy. Špatná zpráva tedy zní: Ne všechno, co chcete, také můžete získat.

Zpráva číslo 2: Můžete změnit mnohem víc, než si myslíte

Chtít zkrátka nestačí. Musíte tomu také věřit. Musí vám to dávat hluboký vnitřní smysl, musíte mít silnou niternou důvěru v to, že svůj sen také dokážete realizovat. Tohle přitom není žádné "moudro", které bych někde vyčetla, ale má zcela zásadní a autentická osobní zkušenost, kterou jsem učinila s tímto druhem víry či důvěry v sebe sama. Pokaždé, když jsem ji v sobě našla, jsem dokázala uskutečnit své cíle, přání a sny, i když to nebylo ani hned, ani zadarmo. Takže první dobrá zpráva zní: Když jsem to zvládla já, zvládnete to taky! Strach, malá sebedůvěra, nejistota - to všechno lze překonat. Během mého koučinku zažijete doslova celou svou bytostí jistotu, že se v svém životě můžete posunout dál a není to nakonec zas taková věda, jak to může na první pohled vypadat.

Zpráva číslo 3: Během koučinku nebudete na změnu sami

Pokud ve vás přesto stále ještě hlodají pochyby, mám pro vás druhou dobrou zprávu: Nebudete v tom sami! Právě od toho je tu kouč (tedy já), aby vám pomohl překonat překážky, abyste s jeho přispěním lépe porozuměli vlastní situaci, abyste nalezli cíle, o které budete chtít nejen usilovat, ale kterým budete také věřit. A v neposlední řadě, aby vám poskytl podporu, až se vydáte na cestu ke změně vlastního života.

Jako kouč vám nemůžu slíbit zázraky. Ale určitě vám můžu slíbit, že se pohnete z místa!

Přemýšlíte o tom, že byste se pustili do koučinku se mnou? Tak to vás asi zajímá, jak konkrétně to bude vypadat. Pokusím se svůj koučink ve stručnosti načrtnout. Nejprve se sejdeme na úvodním bezplatném půlhodinovém sezení, kde se ukáže, zda nám to bude koučinkově "klapat", jinými slovy zda se naše představy o koučinku shodují a zda si osobnostně sedneme. Jestliže se rozhodneme pro spolupráci, budou nás čekat společná setkání, jejichž frekvence a počet se plně odvine od vašich potřeb.

Najdeme pevný bod, o který budete moci opřít svou životní změnu

Každé sezení trvá osmdesát minut a jeho konkrétní podoba může být dost různorodá. Mým úkolem bude porozumět vaší aktuální životní situaci a toto své porozumění vám poskytnout formou zpětné vazby. A protože mám za sebou výcvik somatického koučování, budu se snažit vám porozumět nejen na základě vašich slov, ale také vašich emocí a řeči vašeho těla. Může se vám to zdát málo, ale možná už po několika sezeních si uvědomíte, jak moc je tento "pohled z venku" důležitý pro váš osobnostní rozvoj. Najednou jako byste získali onen příslovečný pevný bod, o který se budete moci opřít a pohnout svým životem směrem k větší svobodě a pocitu hlubšího smyslu.

Budu tak trochu projektová manažerka vaší životní změny

Další fáze koučinku pak budou zaměřeny na to, aby změna, pro kterou se rozhodnete, vůbec nastala a byla úspěšná a trvalá. Tady už to bude mít podobu více či méně cílevědomé práce. Rozhodně ode mě nečekejte nějaké nekonečné analýzy, samoúčelné přehrabování se ve vaší minulosti ani hodiny povídání "o ničem". To není můj styl - a vlastně to obecně ke koučinku nepatří buď vůbec, nebo jen okrajově. Budeme pracovat na tom, aby vysněná změna ve vašem životě proběhla co nejdříve a měla trvalý charakter. Budeme postupovat krok po kroku, sledovat a vyhodnocovat dosažené úspěchy, rozebírat neúspěchy, plánovat další postup. Tak trochu to bude připomínat realizaci nějakého projektu, ostatně ne nadarmo o mně můj muž říká, že bych se měla živit jako projektová manažerka. V téhle fázi koučinku jsem totiž energická, racionální a stejně jako zpravidla dosáhnu toho, pro co se rozhodnu, snažím se, aby toho dosáhli i moji klienti.

Budu vám ukazovat důležité milníky na cestě k životu, který skutečně chcete žít

Ale na rozdíl od jiných směrů se jako somatická koučka neorientuji jen na cíle a změny typu "Získat lepší práci", "Zhubnout 10 kg" apod. Stejně důležité jsou také změny, které probíhají na vaší emocionální a tělesné rovině, respektive právě tyto změny jsou velice výmluvným ukazatelem toho, že jste se skutečně pohnuli z místa a že jste na správné cestě k těm velkým vysněným změnám v pracovním nebo osobním životě. Takže když například přijdete a budete se namísto pro vás typického "mračení se" usmívat, nebo budete cítit klid, namísto nervozity, nebo začnete chodit se vztyčenou hlavou namísto opatrného "krčení se" - to všechno možná budou známky změn a pokroků, které vaše osobnost dělá na cestě k životu, který ve své hloubi skutečně chcete žít.

 

Co je to osobní koučink, co není a proč se těší takovému zájmu

Lidé mají jednu hodně zvláštní vlastnost. Neobjevují se na světě jako jednou provždy hotové a jasně definované bytosti. Tím, kým jsou, se teprve musejí stát.

Odpovědný přístup k utváření vlastního života se projevuje tím, že si člověk klade cíle a na jejich realizaci vytrvale pracuje. Osobní koučink pak není nic jiného než asistence při uskutečňování životních, pracovních či jiných cílů ze strany specialisty, který se nazývá kouč.

Je zde samozřejmě zcela jasné analogie se sportovním koučinkem, od něhož si osobní koučování vypůjčilo (nejen) jméno. Trenér (coach) ve sportu je ten, kdo pomáhá sportovci připravit se k vrcholným sportovním výkonům. Vytváří pro něj tréninkový program, stanovuje pro něj dílčí cíle, pomáhá mu se strategií a poskytuje mu podporu během soutěží.

Osobní kouč dělá něco podobného. Nechá se vámi pozvat do soutěže, kterou je váš život, a bude vám pomáhat dosáhnout v ní nejlepšího možného výsledku. Jste to přitom vy, kdo rozhoduje o cíli, k němuž má vaše snažení směřovat. Jste to rovněž jen a výhradně vy, kdo se této soutěže účastní. Vedete klání jen a jen se sebou samými, svým strachem, pochybami, ustáleným způsobem nazírání na svět. A právě proto je tu kouč. Nastavuje vám zrcadlo, pomáhá měnit zaběhlé vzorce uvažování, dává vám zpětnou vazbu a pomáhá s jednotlivými kroky vedoucími k cíli, který jste si stanovili.

Životní a kariérní koučink a další druhy koučování

Koučové sami sebe někdy nazývají "partneři pro změnu". "Změna" je totiž tím klíčovým pojmem, který se s koučinkem pojí. Lidé, kteří hledají služby osobních koučů, touží něco změnit, někam se posunout. Podle toho, v které oblasti o změnu usilují, se pak rozlišují základní druhy koučování.

Životní koučink (life coaching) se týká osobního života. Vaším cílem v této oblasti může být například změna životosprávy, vyřešení partnerských problémů, změna sebeprožívání, sebehodnocení apod.

Kariérní koučink, jak název napovídá, je zaměřen na sféru práce a pracovních výkonů. I zde jsou cíle různorodé. Můžete chtít najít či změnit zaměstnání, získat vyšší plat nebo lepší místo, můžete usilovat o rozjezd vlastního podnikání.

Z těchto dvou širokých proudů koučinku se pak vydělují další specializovanější druhy. Existují například koučinkové programy pro top manažery, obchodníky, koučinky zaměřené na hubnutí, dokonce se můžete setkat s tzv. sex coachingem. V zásadě však jde vždy o totéž. Dosáhnout vnitřní spokojenosti a životní rovnováhy.

Jak se koučink liší od terapie a poradenství

Na první pohled se práce osobního kouče v mnohém podobá práci terapeuta nebo konzultanta. Životní koučink se svým zaměřením na životní spokojenost člověka podobá terapii, kariérní koučink může mít zas řadu dílčích témat shodných s bussines poradenstvím. Přesto je zde podstatný rozdíl.

Terapii vyhledávají spíš lidé orientovaní na minulost, kteří se snaží vyrovnat s minulými událostmi a prožitky. Koučink se dívá vpřed, do budoucnosti, směrem k cílům, které si člověk v životě stanovuje.

Poradce či konzultanta si najímáme, když chceme konkrétní radu v nějakém oboru. Takový konzultant nám třeba může poradit, jak založit vlastní podnik, do čeho investovat peníze, jak zaplatit daně atd. Podstatou koučinku naopak je, že kouč za vás nikdy žádné rozhodnutí neučiní, že vám nikdy neřekne "Být vámi, udělal bych to a to." Kouč totiž dobře ví, že ve skutečnosti vámi není a že ta skutečně trvalá rozhodnutí musíte učinit jen vy sami. Kouč nic nerozhodne za vás, ale pomůže vám, abyste našli sílu rozhodnout se sami.

Zaujal vás koučink? Nebojte se zjistit o něm víc!
OBJEDNAT KONZULTACI

Somatický koučink pracuje se vším, co vás utváří. Se slovy, emocemi i tělesnými projevy

 

Osobní koučink může mít mnoho podob. Koučové vycházejí z nejrůznějších teoretických a metodologických rámců, mají na výběr z širokého rejstříku technik. Mě nejvíc oslovil přístup, který se nazývá somatický koučink. Zaujal mě natolik, že jsem absolvovala výcvik somatického koučování a jeho postupy uplatňuju ve své vlastní koučinkové praxi. Pokusím se vám teď vysvětlit, v čem somatický koučink spočívá a proč ho považuji za jeden z nejúčinnějších koučinkových směrů současnosti.

Vaše tělo toho o vás ví mnohem víc, než si myslíte

Název "somatický koučink" odkazuje k řeckému slovu "soma", v překladu "tělo". Na rozdíl od většiny ostatních metod osobnostního rozvoje totiž zohledňuje tento přístup také "řeč těla", tedy emoce, tělesné pocity, držení těla, mimiku atd. Zatímco tradiční koučink se zaměřuje primárně na to, co klient říká, somatický kouč si všímá také klientových tělesných signálů a snaží se jim porozumět.

Tělo se tak stává ohromným zdrojem informací o člověku a jeho životním příběhu. Informací, které za normálních okolností zůstávají většinou bez povšimnutí, protože jsme si odvykli svému tělu naslouchat. Zdá se nám, že vystačíme s tím, co si myslíme a co říkáme. K tomu, co pociťujeme a prožíváme, zůstáváme často slepí.

Somatický koučink vám opět otevře cestu k tomuto druhu zkušenosti a obohatí vás o množství poznatků, které by vám jinak zůstaly skryty. Ve světle tohoto nového poznání vám pak začnou docházet věci, které předtím nedávaly smysl, a začnete v sobě nacházet energii ke změnám, které vám před tím připadaly nereálné.

Somatický koučink představuje nejucelenější přístup mezi současnými metodami osobnostního rozvoje

Že má smysl zohledňovat při koučinku také fyzickou stránku osobnosti, je logické už jen z toho prostého důvodu, že podle moderních výzkumů velká část mezilidské komunikace probíhá neverbálně, tedy beze slov. Zaměřovat se jen na slova, pojmy, interpretace, intelekt je prostě příliš zjednodušující.

Na druhou stranu by stejně zjednodušující bylo tohle všechno z koučinku vyškrtnout. Slova, emoce, tělesné projevy - všechny tyto roviny by měly být v procesu koučování zahrnuty v míře, v níž utvářejí náš osobnostní svět. Říká se tomu "holistický" neboli "celostní" přístup (z řeckého "holos", "celek"). Holismus nás učí neodsouvat nic z naší reality do pozadí jen proto, že nám to připadá málo důležité, málo exaktní nebo málo důstojné. Naše osobnost a náš svět tvoří jednotný celek, a když se z něho něco pokusíme odpárat, přestane dávat smysl a začnou se objevovat problémy.

Přesně to zažívá současná lékařská věda, která se příliš zaměřila na oblast objektivně uchopitelných a změřitelných procesů. Reakci na tuto jednostrannost představuje celostní medicína, která získává v západním světě stále větší popularitu. Celostní medicína hledá širší vztahy mezi projevy nemoci a psychickým stavem pacienta, jeho emocemi i celkovou situací, v níž se nachází. Takto pojímaná medicína si pak dokáže poradit i s psychosomatickými zdravotními neduhy, na které je klasická medicína krátká prostě proto, že nemají žádnou objektivní příčinu. Jsou somatizací emocionálních či vztahových problémů pacienta.

Somatický koučink je projevem úplně stejné tendence k celostnímu vnímání člověka, pouze z opačného úhlu pohledu. Většina klasických terapeutických či koučinkových přístupů se zaměřuje primárně na svět myšlenek a slov. V nich se hledá klíč k člověku, k jeho osobnosti a životnímu příběhu. Nejpozději s příchodem 21. století se však stále více prosazuje pohled širší, komplexnější, zkrátka celostní, který si všímá také fyzické reality klientů. Somatický koučink se často dostane k jádru věci rychleji než klasický koučink a dokáže také efektivněji řídit proces změny.

Jak probíhá somatický koučink včetně zcela malinkatého penza teorie

Kouč, který využívá somatických metod ve své práci, se nezaměřuje jen na to, co mu říkáte. Možná vám to bude znít divně, ale všímá si také toho, jaké máte držení těla, jaká gesta používáte, jak dýcháte atd. Somatický koučink totiž vychází z předpokladu, že celý váš dosavadní život zanechal určitý otisk (imprint) ve vašem těle. Specifické projevy vašeho těla (markery) pak mohou zkušenému koučovi povědět mnohem víc než stovky vašich slov. Zároveň se kouč bude snažit, abyste i vy porozuměli významu těla, emocí a tělesných projevů na utváření vaší osobnosti. Změny, které následně během koučinku proběhnou, pak mají daleko trvalejší charakter, když se odehrávají nejen "v hlavě", ale také na rovině tělesných pocitů a emocí. Je to totiž jasný signál toho, že procházíte skutečně celostní proměnou, že se někam posouvá celá vaše osobnost. Uvidíte sami, jak daleko se s takovým přístupem dá dojít!
Ve své koučinkové praxi vycházím z pojetí somatického koučinku vyvinutého v pražském centru Pod křídly/Somatické koučování s.r.o., kde jsem absolvovala výcvik. Jde o zcela originální metodu, v níž zkušené terapeutky a koučky (Dipl. biosyntetický terapeut, psychoterapeut WCP Gabriele Hoppe, PhDr. Barbora Janečková, Ph.D., Mgr. Adéla Barešová) použily řadu inovativních prvků a získaly pro ni akreditaci ICF.

Kontakt

 

Mgr. Martina Taubrová, BFRP
osobní kouč

POZOR!  MOMENTÁLNĚ NEPŘIJÍMÁM NOVÉ KLIENTY