Co je to osobní koučink, co není a proč se těší takovému zájmu

Lidé mají jednu hodně zvláštní vlastnost. Neobjevují se na světě jako jednou provždy hotové a jasně definované bytosti. Tím, kým jsou, se teprve musejí stát.

Odpovědný přístup k utváření vlastního života se projevuje tím, že si člověk klade cíle a na jejich realizaci vytrvale pracuje. Osobní koučink pak není nic jiného než asistence při uskutečňování životních, pracovních či jiných cílů ze strany specialisty, který se nazývá kouč.

Je zde samozřejmě zcela jasné analogie se sportovním koučinkem, od něhož si osobní koučování vypůjčilo (nejen) jméno. Trenér (coach) ve sportu je ten, kdo pomáhá sportovci připravit se k vrcholným sportovním výkonům. Vytváří pro něj tréninkový program, stanovuje pro něj dílčí cíle, pomáhá mu se strategií a poskytuje mu podporu během soutěží.

Osobní kouč dělá něco podobného. Nechá se vámi pozvat do soutěže, kterou je váš život, a bude vám pomáhat dosáhnout v ní nejlepšího možného výsledku. Jste to přitom vy, kdo rozhoduje o cíli, k němuž má vaše snažení směřovat. Jste to rovněž jen a výhradně vy, kdo se této soutěže účastní. Vedete klání jen a jen se sebou samými, svým strachem, pochybami, ustáleným způsobem nazírání na svět. A právě proto je tu kouč. Nastavuje vám zrcadlo, pomáhá měnit zaběhlé vzorce uvažování, dává vám zpětnou vazbu a pomáhá s jednotlivými kroky vedoucími k cíli, který jste si stanovili.

Životní a kariérní koučink a další druhy koučování

Koučové sami sebe někdy nazývají "partneři pro změnu". "Změna" je totiž tím klíčovým pojmem, který se s koučinkem pojí. Lidé, kteří hledají služby osobních koučů, touží něco změnit, někam se posunout. Podle toho, v které oblasti o změnu usilují, se pak rozlišují základní druhy koučování.

Životní koučink (life coaching) se týká osobního života. Vaším cílem v této oblasti může být například změna životosprávy, vyřešení partnerských problémů, změna sebeprožívání, sebehodnocení apod.

Kariérní koučink, jak název napovídá, je zaměřen na sféru práce a pracovních výkonů. I zde jsou cíle různorodé. Můžete chtít najít či změnit zaměstnání, získat vyšší plat nebo lepší místo, můžete usilovat o rozjezd vlastního podnikání.

Z těchto dvou širokých proudů koučinku se pak vydělují další specializovanější druhy. Existují například koučinkové programy pro top manažery, obchodníky, koučinky zaměřené na hubnutí, dokonce se můžete setkat s tzv. sex coachingem. V zásadě však jde vždy o totéž. Dosáhnout vnitřní spokojenosti a životní rovnováhy.

Jak se koučink liší od terapie a poradenství

Na první pohled se práce osobního kouče v mnohém podobá práci terapeuta nebo konzultanta. Životní koučink se svým zaměřením na životní spokojenost člověka podobá terapii, kariérní koučink může mít zas řadu dílčích témat shodných s bussines poradenstvím. Přesto je zde podstatný rozdíl.

Terapii vyhledávají spíš lidé orientovaní na minulost, kteří se snaží vyrovnat s minulými událostmi a prožitky. Koučink se dívá vpřed, do budoucnosti, směrem k cílům, které si člověk v životě stanovuje.

Poradce či konzultanta si najímáme, když chceme konkrétní radu v nějakém oboru. Takový konzultant nám třeba může poradit, jak založit vlastní podnik, do čeho investovat peníze, jak zaplatit daně atd. Podstatou koučinku naopak je, že kouč za vás nikdy žádné rozhodnutí neučiní, že vám nikdy neřekne "Být vámi, udělal bych to a to." Kouč totiž dobře ví, že ve skutečnosti vámi není a že ta skutečně trvalá rozhodnutí musíte učinit jen vy sami. Kouč nic nerozhodne za vás, ale pomůže vám, abyste našli sílu rozhodnout se sami.

Zaujal vás koučink? Nebojte se zjistit o něm víc!
OBJEDNAT KONZULTACI