Somatický koučink pracuje se vším, co vás utváří. Se slovy, emocemi i tělesnými projevy

 

Osobní koučink může mít mnoho podob. Koučové vycházejí z nejrůznějších teoretických a metodologických rámců, mají na výběr z širokého rejstříku technik. Mě nejvíc oslovil přístup, který se nazývá somatický koučink. Zaujal mě natolik, že jsem absolvovala výcvik somatického koučování a jeho postupy uplatňuju ve své vlastní koučinkové praxi. Pokusím se vám teď vysvětlit, v čem somatický koučink spočívá a proč ho považuji za jeden z nejúčinnějších koučinkových směrů současnosti.

Vaše tělo toho o vás ví mnohem víc, než si myslíte

Název "somatický koučink" odkazuje k řeckému slovu "soma", v překladu "tělo". Na rozdíl od většiny ostatních metod osobnostního rozvoje totiž zohledňuje tento přístup také "řeč těla", tedy emoce, tělesné pocity, držení těla, mimiku atd. Zatímco tradiční koučink se zaměřuje primárně na to, co klient říká, somatický kouč si všímá také klientových tělesných signálů a snaží se jim porozumět.

Tělo se tak stává ohromným zdrojem informací o člověku a jeho životním příběhu. Informací, které za normálních okolností zůstávají většinou bez povšimnutí, protože jsme si odvykli svému tělu naslouchat. Zdá se nám, že vystačíme s tím, co si myslíme a co říkáme. K tomu, co pociťujeme a prožíváme, zůstáváme často slepí.

Somatický koučink vám opět otevře cestu k tomuto druhu zkušenosti a obohatí vás o množství poznatků, které by vám jinak zůstaly skryty. Ve světle tohoto nového poznání vám pak začnou docházet věci, které předtím nedávaly smysl, a začnete v sobě nacházet energii ke změnám, které vám před tím připadaly nereálné.

Somatický koučink představuje nejucelenější přístup mezi současnými metodami osobnostního rozvoje

Že má smysl zohledňovat při koučinku také fyzickou stránku osobnosti, je logické už jen z toho prostého důvodu, že podle moderních výzkumů velká část mezilidské komunikace probíhá neverbálně, tedy beze slov. Zaměřovat se jen na slova, pojmy, interpretace, intelekt je prostě příliš zjednodušující.

Na druhou stranu by stejně zjednodušující bylo tohle všechno z koučinku vyškrtnout. Slova, emoce, tělesné projevy - všechny tyto roviny by měly být v procesu koučování zahrnuty v míře, v níž utvářejí náš osobnostní svět. Říká se tomu "holistický" neboli "celostní" přístup (z řeckého "holos", "celek"). Holismus nás učí neodsouvat nic z naší reality do pozadí jen proto, že nám to připadá málo důležité, málo exaktní nebo málo důstojné. Naše osobnost a náš svět tvoří jednotný celek, a když se z něho něco pokusíme odpárat, přestane dávat smysl a začnou se objevovat problémy.

Přesně to zažívá současná lékařská věda, která se příliš zaměřila na oblast objektivně uchopitelných a změřitelných procesů. Reakci na tuto jednostrannost představuje celostní medicína, která získává v západním světě stále větší popularitu. Celostní medicína hledá širší vztahy mezi projevy nemoci a psychickým stavem pacienta, jeho emocemi i celkovou situací, v níž se nachází. Takto pojímaná medicína si pak dokáže poradit i s psychosomatickými zdravotními neduhy, na které je klasická medicína krátká prostě proto, že nemají žádnou objektivní příčinu. Jsou somatizací emocionálních či vztahových problémů pacienta.

Somatický koučink je projevem úplně stejné tendence k celostnímu vnímání člověka, pouze z opačného úhlu pohledu. Většina klasických terapeutických či koučinkových přístupů se zaměřuje primárně na svět myšlenek a slov. V nich se hledá klíč k člověku, k jeho osobnosti a životnímu příběhu. Nejpozději s příchodem 21. století se však stále více prosazuje pohled širší, komplexnější, zkrátka celostní, který si všímá také fyzické reality klientů. Somatický koučink se často dostane k jádru věci rychleji než klasický koučink a dokáže také efektivněji řídit proces změny.

Jak probíhá somatický koučink včetně zcela malinkatého penza teorie

Kouč, který využívá somatických metod ve své práci, se nezaměřuje jen na to, co mu říkáte. Možná vám to bude znít divně, ale všímá si také toho, jaké máte držení těla, jaká gesta používáte, jak dýcháte atd. Somatický koučink totiž vychází z předpokladu, že celý váš dosavadní život zanechal určitý otisk (imprint) ve vašem těle. Specifické projevy vašeho těla (markery) pak mohou zkušenému koučovi povědět mnohem víc než stovky vašich slov. Zároveň se kouč bude snažit, abyste i vy porozuměli významu těla, emocí a tělesných projevů na utváření vaší osobnosti. Změny, které následně během koučinku proběhnou, pak mají daleko trvalejší charakter, když se odehrávají nejen "v hlavě", ale také na rovině tělesných pocitů a emocí. Je to totiž jasný signál toho, že procházíte skutečně celostní proměnou, že se někam posouvá celá vaše osobnost. Uvidíte sami, jak daleko se s takovým přístupem dá dojít!
Ve své koučinkové praxi vycházím z pojetí somatického koučinku vyvinutého v pražském centru Pod křídly/Somatické koučování s.r.o., kde jsem absolvovala výcvik. Jde o zcela originální metodu, v níž zkušené terapeutky a koučky (Dipl. biosyntetický terapeut, psychoterapeut WCP Gabriele Hoppe, PhDr. Barbora Janečková, Ph.D., Mgr. Adéla Barešová) použily řadu inovativních prvků a získaly pro ni akreditaci ICF.